Doneren

Je kunt ons helpen met een donatie aan een geldinzamelactie van een team of een individueel persoon. Het doneren gaat als volgt:

  • klik op 'Doneer nu'
  • kies of je aan een team of aan een persoon wilt doneren
  • zoek in het volgende scherm het team of de persoon op via het zoekveld en klik op de actie die in beeld komt
  • vul het bedrag in dat je wilt doneren (het minimum bedrag is 5 euro) of klik op één van de voorgestelde bedragen
  • vul je naam en e-mailadres in
  • kies de manier waarop je wilt betalen. Dat kan met iDEAL, een éénmalige machtiging, Mastercard, Visa of Bancontact/Mr Cash 

Aan het verwerken van de donaties zijn kosten verbonden van de bank en de zogenaamde 'payment provider' die zorg draagt van de afwikkeling van online betalingen. Daarom wordt aan donateurs gevraagd 40 eurocent extra bij te dragen aan het doel voor deze kosten.

Nadat je hebt gedoneerd, ontvang je een e-mail met de bevestiging van de ontvangst van je donatie. In deze mail zit ook een betaalbewijs dat je kunt downloaden. Handig voor je eigen administratie of misschien de administratie van het bedrijf waar je werkt. 

Zijn er fiscale voordelen aan mijn gift?
Wij hebben een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Om die reden gelden er de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels 
  • Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl

Hoe komt jouw geld bij ons terecht?
Het bedrag dat je online doneert wordt via payment provider Buckaroo geïncasseerd op hun derdengelden rekening. Buckaroo keert dit bedrag met aftrek van hun kosten en de kosten van de bank uit aan de Hartstichting.